Algemene voorwaarden Yogales en Meditatie Mor Elmora & House of Maan

Algemene voorwaarden yogales en meditatieles

1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1.Eigen risico

De deelnemer aan een les oefent op eigen risico. Je dient ten alle tijden de docent van te voren op de hoogte te stellen van eventuele blessures, fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of zwangerschap. Ook beperkingen die je zelf niet als relevant acht, dienen te worden doorgegeven voor je eigen veiligheid.

1.2. Risico

Bij House of Maan / Mor Elmora wordt alleen les gegeven door  gekwalificeerde docenten. De kans op een blessure en/of letsel blijft wel altijd aanwezig bij de beoefening van een sport/bewegingsleer. Om deze redenen is House of Maan / Mor Elmora niet aansprakelijk voor opgelopen blessures en/of letsel. Luister daarom altijd naar e eigen lichaam, de docent kan niet voelen wat jij voelt. 

1.3. Waardevolle spullen

House of Maan / Mor Elmora is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal van persoonlijke, materiële goederen. Er zijn geen kluisjes, dus laat waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis. Telefoons e.a. persoonlijke spullen zijn niet toegestaan in de yoga/meditatie-zaal.

2. Abonnementen/leskaarten/enkele les/proeflessen

2.1. Persoonsgebonden

Alle abonnementen/leskaarten/proeflessen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Op de website vindt je een overzicht van alle soorten abonnementen/leskaarten/tickets.

2.2. Aanschaffing

Afsluiten en aanschaffen van een abonnement/leskaart/losse les gaat via www.momoyoga/elmora

2.3. Inhalen van lessen

Inhalen van gemiste een yogales kan alleen binnen de geldigheid van een abonnement, en alleen op basis van beschikbaarheid tijdens andere reguliere lessen. Een inhaal-les kan alleen gereserveerd worden door de abonnementhouder zelf middels de daar bedoelde app. Aanbieder kan nooit verantwoordelijk gesteld worden door de afnemer voor het missen van een yogales. Gemiste lessen komen daarom niet voor restitutie van het lesgeld in aanmerking. 

2.4. Deelname stop

House of Maan / Mor Elmora behoudt zich het recht een deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden. Ook kan zonder opgaaf van reden het abonnement of strippenkaart gedurende de termijn worden stopgezet. Dit met restitutie van de niet gevolgde lessen.

3. Betaling

De betaling gaat via www.momoyoga/elmora..
Een leskaart/losse les dient direct betaald te worden, abonnementen uiterlijk op de eerste dag van de maand. Abonnementskosten kunnen via automatische incasso voldaan worden. Indien deelnemer/abonnementhouder een betaling storneert zullen (de extra) kosten; bankkosten en administratiekosten aan de deelnemer/abonnementhouder doorberekend worden, afhankelijk van de bank is dit €15,- á €25,-
Bij uitblijven van de betaling kan House of Maan / Mor Elmora het verdere gebruik van het abonnement blokkeren. Met het afsluiten/aanschaffen van een abonnement/leskaart/losse les gaat koper/deelnemer akkoord met alle gestelde voorwaarden en (huis)regels zoals hier beschreven.

4. Abonnement, Leskaart, losse les, proeflessen

4.1. Leskaart(en). 

Het is niet mogelijk een leskaart aan te schaffen. Wij bieden uitsluitend abonnementen aan.

4.2. Inschrijving en kosten

Bij een maandabonnement gelden inschrijfkosten. Deze bedragen €30,- (activeren abonnement). Indien er reeds 2 proeflessen zijn afgenomen, wordt dit bedrag in mindering gebracht en komen de inschrijfkosten te vervallen. 

Er zijn geen inschrijfkosten verbonden aan het afnemen van een (yoga)leskaart.

4.3. Maandabonnementen

Alle maandabonnementen ga je aan voor tenminste 6 aaneengesloten maanden, deze zijn persoonlijk en daarom niet overdraagbaar. Het termijn van 6 maanden gaat in vanaf de eerste dag van de maand. Prijzen staan vermeld op de website: www.morelmora.com

Het maandabonnement kan alleen gebruikt worden voor de reguliere (groeps)yogalessen met een duur van 60 en/of 75 minuten.

De abonnementhouder neemt haar/zijn lessen alleen af op een (vaste) dag en tijd welke vooraf overeengekomen is met de docent/aanbieder. 

Abonnementen kunnen niet in/omgewisseld worden voor cursussen/workshops/xl-lessen/events/retraites of andere activiteiten.

De"kleine-maandkaart" wordt aangeschaft aan het begin van de maand en geeft recht op 1 les per week en 4 lessen in de betreffende maand. Deze lessen zijn alleen op te nemen in één en dezelfde maand. Indien je een keer verhinderd bent, kan je deze les binnen 1 maand inhalen/opnemen. Niet gebruikte lessen komen aan het eind van deze maand te vervallen. Wil je meer dan 4 lessen in de maand, koop dan een extra les, deze kost ca. 1/4-de van het klein-abonnement.

De "grote-maandkaart" wordt aangeschaft aan het begin van de maand en geeft recht op 2 yogalessen per week en 8 lessen in de betreffende maand. De yogalessen zijn alleen op te nemen in één en dezelfde maand. Indien je een keer verhinderd bent, kan je de yogales alleen in de betreffende maand inhalen/opnemen. Niet gebruikte yogalessen komen aan het eind van de maand te vervallen. Wil je meer dan 8 lessen in de maand, koop dan een extra les, deze kost ca. 1/8-ste van het klein-abonnement.

Het opzegtermijn van een abonnement is tenminste 1 maand, gerekend vanaf de eerste dag van de maand voor opzegging.

Opzeggen kan alleen schriftelijk via e-mail info@morelmora.com of info@houseofmaan.org (op werkdagen van ma - vrij van 08.00 - 18.00 ontvangen) en is pas geldig als je een bevestiging/reply hebt ontvangen. Opzeggingen anders dan via e-mail worden niet aangenomen.

Opzeggingen kunnen niet plaatsvinden als er sprake is van een betalingsachterstand, deze dienen eerst voldaan te zijn voordat de opzegging van kracht kan gaan. Neem daarbij het minimale contracttermijn van 6 maanden in acht.

Bij een betalingsachterstand wordt er een herinnering via de mail toegezonden. Mocht er binnen 7 dagen na schrijven geen betaling hebben plaatsgevonden dan komen er 25,- euro aan administratiekosten bovenop de betalingsachterstand.

Met het afsluiten/aanschaffen van een abonnement/leskaart/losse les gaat koper/deelnemer akkoord met alle gestelde voorwaarden en (huis)regels zoals hier beschreven.

4.4. Losse les

Voor 17,50€ kan je ook een enkele yogales aanschaffen. Reserveren gaat altijd via de website.

4.5. Proeflessen

Je kan éénmalig twee proeflessen volgen (geldigheid t/m 14 dagen na aankoop). Reserveren van de les doe je via de website van Mor Elmora.

5. Restitutie

Restitutie van lesgeld is alleen mogelijk in geval van ernstige of langdurige ziekte van de leerling zelf.

Het bedrag dat vergoed wordt, heeft betrekking op de lessen welke niet meer kunnen worden gevolgd. Dit wordt berekend vanaf het moment waarop de opzegging per mail is ontvangen. 

6. Reserveren/afmelden voor een yogales & het lesrooster

6.1. Reservering

Reserveren gaat altijd via online boekingssysteem; zie website: www.momoyoga.com/elmora. Mondelinge/sms/telefonische -berichten worden niet aangenomen of bevestigd. Omdat wij een registratieprotocol voeren, reserveert iedereen via het boekingssysteem. Dit zorgt ervoor dat er tijdens de yogales altijd voldoende ruimte is voor de deelnemers.

6.2. Afmelden 

De gereserveerde les kan tot 24 uur voor aanvang van de yogales kosteloos geannuleerd worden.

Afmelden gaat altijd via boekingssysteem www.momoyoga.com/elmora. Mondelinge/schriftelijke/telefonische berichten worden niet aangenomen of bevestigd. Bij een afmelding binnen 24 voor aanvang van de les vindt geen restitutie plaats; deze les wordt doorberekend.

6.3. Lesrooster

Het geldende lesrooster staat altijd op de website. House of Maan / Mor Elmora behoudt zich het recht om het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd.

Tijdens de maanden juli & augustus, geldt een aangepast rooster. Indien het weer het toelaat vindt de les buiten, in het park,  plaats.

6.3. Wel of geen yogales

House of Maan / Mor Elmora is het bijna hele jaar open met uitzondering van de officiële feestdagen. Tijdens schoolvakanties kan er een aangepast rooster zijn of een vakantie stop, dit wordt vooraf aangekondigd.

Lessen die uitvallen door toedoen van de docent kunnen altijd worden ingehaald. De leskaart wordt dan met de duur van de uitval verlengt. Bij maandkaarten wordt dit verrekend bij de eerst volgende maand of je houdt de les te goed. Kortom, ben jij als deelnemer i.b.v. een abonnement/leskaart dan zal gekeken worden of de geldigheidsduur van het abonnement/leskaart wordt verlengd met het aantal weken dat er geen yogales wordt gegeven.

Indien de “vaste” docent vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden langdurig uitvalt zal House of Maan / Mor Elmora zal altijd eerst haar uiterste best doen om voor vervanging te zorgen, zonder dat House of Maan / Mor Elmora daartoe kan worden verplicht. Eén en ander verschaft de leerling geen recht op restitutie van het lesgeld.

7. Deelnemers moeten zijn tenminste 18 jaar op moment van deelname. Op moment van deelname is de deelnemer volledig op de hoogte van voorwaarden en huisregels en gaat hiermee akkoord op het moment van betaling en/of deelname. Bij onduidelijkheden heeft deelnemer zelf vooraf actie ondernomen om alles helder te hebben. 

8. Huisregels House of Maan & Mor Elmora

Huisregels zijn er om iedereen een prettige ervaring te geven. Lees daarom de huisregels alsjeblieft door zodat je hier kennis van hebt genomen. Het is voor de docent of workshopleider niet fijn om hier voor, tijdens of na de les/workshop op terug te moeten komen. Mochten sommige “regels” niet duidelijk zijn kan de student/deelnemer dit aangeven. Andersom zal de docent/workshopleider dit ook aangeven.

 

Deelnemen aan de les:

Draag schone en makkelijk/prettig zittende kleding.

Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant,  geen parfum of andere geuren.

Rook jij, of kom je uit een omgeving waar gerookt wordt? Zorg dat je niet naar rookt stinkt, voor niet-rokers is dit een zeer onaangename geur die beslist niet onopgemerkt blijft.

Deelnemen aan de les doe je altijd op eigen risico, luister daarom goed naar je lichaam en neem rust als dat nodig is.

Licht de docent voor aanvang van de les in wanneer je klachten of blessures hebt. Overleg met behandelend arts of fysiotherapeut over het volgen van yogalessen bijvoorbeeld na een operatie, ernstige ziekte of chronische klachten.

Informeer de docent direct wanneer je zwanger bent.

 

Tijden:

Kom op tijd. De yogastudio gaat 15 minuten voor aanvang van de les open. De deur wordt bij aanvang van de les afgesloten.

We raden je aan 5-10 minuten voor de les begint aanwezig te zijn, zodat je even tot rust kunt komen.

Je kunt op je mat gaan zitten en daar mediteren, ademhalingsoefeningen doen, stretchen, of gewoon even lekker liggen en genieten.

 

Kleedruimte:

We raden deelnemers aan om zoveel mogelijk in yoga-kleding binnen te komen. Indien toch nodig; kleed je om in de kleedruimte (niet in de zaal). De kleedruimte is er ook om al je (persoonlijke) spullen achter te laten. Alles wat je niet nodig hebt tijdens de les blijft in de kleedruimte. Er zijn geen kluisjes aanwezig, laat daarom je waardevolle items zoveel mogelijk thuis.

Doe je schoenen uit voordat je de zaal betreedt.

 

Toiletgebruik:

Er is een toilet aanwezig. Ons motto; als je moet dan moet je 😉 Dus gebruik het toilet gerust als het nodig is. Ga wel zitten, niet staan of boven de bril hangen, maar zitten. Een natte wc-bril daar zit niemand op te wachten, net als de spetters die op de vloer belanden, die vervolgens bij het in- en uitlopen overal naartoe worden meegenomen. Kortom: netjes zitten!

 

Persoonlijke items:

Alle spullen die niet nodig zijn voor het volgen van de les blijven in de kleedruimte (jassen, tassen, beurzen, telefoons, sleutels, e.d.). Breng alleen yoga-benodigdheden de zaal mee in (mat en deken).

 

Telefoon en smartwatches:

Digital detox time! Dus neem de online wereld alsjeblieft niet mee de zaal in.

Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te worden (of vliegtuigstand) en blijven in de kleedruimte.

Smartwatches dienen uitgeschakeld (vliegtuigstand) te worden of blijven in de kleedruimte.

 

In de zaal:

Respecteer de rust en stilte van de yogaruimte. Iemand die voor de les behoefte heeft aan rust wordt daardoor niet gestoord.

Indien je dringende zaken nog niet gevraagd of gemeld hebt bij de docent doe dit zo rustig mogelijk.

Laat jouw koetjes en kalfjes evenals jouw persoonlijke items buiten de zaal!

Yoga benodigdheden:

In de zaal zijn diverse benodigdheden aanwezig, deze kunnen tijdens de les door de deelnemers gebruikt worden.

Maak je matje na de les goed schoon en ruim alle spullen op zodat je de zaal netjes achtergelaten wordt.

Eten & drinken:

Eten is niet toegestaan in de yogaruimte. Bij voorkeur ook geen drinken meenemen in de yogaruimte. Het wordt afgeraden om tijdens een yogales te drinken volgens de yoga-leer. Indien noodzakelijk, dan alleen water in een afgesloten flesje of bidon.

Drink voor en na de les voldoende.

Eet liever niet gedurende 2 á 3 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag. (Eventueel een stukje fruit.)

 

Aansprakelijkheid en eigenrisico:

House of Maan is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Aanwezigheid en deelname is op eigen risico, fysiek, mentaal, emotioneel en financieel. House of maan en/of docenten/organisator/medewerkers/vrijwilligers kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, beschadiging van persoonlijke eigendommen, letsel of ongevallen.

Naleven woordwaarden en (huis)regels:

House of Maan behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de (huis)regels en/of voorwaarden niet naleven de toegang tot House of Maan te ontzeggen en/of het Abonnement van de betreffende Student te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Les of Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde gelden.

 

Een extra toevoeging aan de huisregels i.v.m. Covid-19:

Blijf niet onnodig lang hangen/kletsen in de kleedruimte, maak ruimte voor andere deelnemers.

Heb je een besmettelijk virus opgelopen? Blijf thuis!
Hebben jouw huisgenoten een besmettelijk virus opgelopen? Blijf thuis!

Ben je onlangs in een omgeving geweest waar een besmettelijk virus heerst(te)? Blijf thuis!!