Algemene voorwaarden Yogales Mor Elmora & House of Maan

Algemene voorwaarden yogales 

1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1.Eigen risico

De deelnemer aan een les oefent op eigen risico. Je dient ten alle tijden de docent van te voren op de hoogte te stellen van eventuele blessures, fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of zwangerschap. Ook beperkingen die je zelf niet als relevant acht, dienen te worden doorgegeven voor je eigen veiligheid

 

1.2. Risico

Bij House of Maan / Mor Elmora wordt alleen les gegeven door  gekwalificeerde docenten. De kans op een blessure en/of letsel blijft wel altijd aanwezig bij de beoefening van een sport/bewegingsleer. Om deze redenen is House of Maan / Mor Elmora niet aansprakelijk voor opgelopen blessures en/of letsel.

1.3. Waardevolle spullen

House of Maan / Mor Elmora is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal van persoonlijke, materiële goederen. Er zijn geen kluisjes, dus laat waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis.

2. Abonnementen/maandkaarten/leskaarten/enkele les

2.1. Persoonsgebonden

Alle abonnementen/maandkaarten/leskaarten/enkele  zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Op de website vindt je een overzicht van alle soorten abonnementen/maandkaarten/leskaarten/tickets.

2.2. Aanschaffing

Afsluiten van een abonnement/maandkaart/leskaartlosse les gaat via de docent of via e-mail.

2.3. Inhalen van lessen

Inhalen van gemiste lessen kan binnen de geldigheid van de maandkaart/leskaart/proeflessen. Niet ingehaalde gemiste lessen komen niet voor restitutie van het lesgeld in aanmerking. 

2.4. Deelname stop

House of Maan / Mor Elmora behoudt zich het recht voor een deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden. Ook kan zonder opgaaf van reden het abonnement of strippenkaart gedurende de termijn worden stopgezet. Dit met restitutie van de niet gevolgde lessen.

3. Betaling

De betaling gaat via een te ontvangen betaallink en dient binnen 24 uur betaald te worden.

Bij uitblijven van de betaling kan House of Maan / Mor Elmora het verdere gebruik van het abonnement blokkeren.

4. Maandkaart, Leskaart, losse les, proeflessen

4.1. Leskaart(en). De onderstaande genoemde prijzen gelden voor het 1ste kwartaal van 2021.

De leskaart  is persoonlijk en niet overdraagbaar.

De leskaart kan via de docent worden aangeschaft. 

Een leskaart van 62€ geeft recht op 5 reguliere yogalessen.

De leskaart van 62€ is twee maanden geldig. Niet gebruikte lessen komen te vervallen. Wanneer er twijfel bestaat over hoeveel lessen er nog open staan, gaan we uit van ons  les-registratie systeem.

Een leskaart van 110€ geeft recht op 10 reguliere yogalessen.

De leskaart  van 110€ is drie maanden geldig. Niet gebruikte lessen komen te vervallen. Wanneer er twijfel bestaat over hoeveel lessen er nog open staan, gaan we uit van ons  les-registratie systeem.

4.2 Maandkaart(en)

De maandkaart van 39€ wordt aangeschaft aan het begin van de maand en geeft recht op 1 les per week en tenminste 4 lessen in de betreffende maand. Deze lessen zijn alleen op te nemen in één en dezelfde maand. Indien je een keer verhinderd bent, kan je deze les alleen in de betreffende maand inhalen/opnemen. Niet gebruikte lessen komen aan het eind van de maand te vervallen.

De maandkaart van 76€ wordt aangeschaft aan het begin van de maand en geeft recht op 2 lessen per week en tenminste 8 lessen in de betreffende maand. Deze lessen zijn alleen op te nemen in één en dezelfde maand. Indien je een keer verhinderd bent, kan je deze les alleen in de betreffende maand inhalen/opnemen. Niet gebruikte lessen komen aan het eind van de maand te vervallen.

4.3. Losse les

Je kunt een losse les volgen. Reserveren gaat altijd via de website of WixApp van Mor Elmora. 

4.4. Proeflessen

Je kunt éénmalig twee proeflessen volgen (geldigheid t/m 14 dagen na aankoop). Reserveren van de les doe je via de website of WixApp van Mor Elmora.

5. Restitutie

Restitutie van lesgeld is alleen mogelijk in geval van ernstige of langdurige ziekte van de leerling zelf.

Het bedrag dat vergoed wordt heeft betrekking op de lessen welke niet meer kunnen worden gevolgd. Dit wordt berekend vanaf het moment waarop de opzegging per mail is ontvangen. 

 

6. Reserveren/afmelden voor een lessen & het lesrooster

6.1. Reservering

Reserveren gaat altijd via de website of via de WixApp van Mor Elmora. Mondelinge/schriftelijke/telefonische berichten worden niet aangenomen of bevestigd. Omdat wij een registratieprotocol voeren reserveert iedereen via de website. Dit zorgt ervoor dat er tijdens de les altijd voldoende ruimte is voor de deelnemers.

Voor een proefles bij House of Maan bij Mor Elmora kan vooraf een aanvraag voor reservering gedaan worden via de website.

6.2. Afmelden 

De gereserveerde les kan tot 12 uur voor aanvang van de les kosteloos geannuleerd worden. Dat betekent dat de les afgeschreven wordt van je maandkaart of leskaart als je niet tijdig annuleert. Voor een enkele of losse les en proefles geldt hier hetzelfde; bij een afmelding korter dan 12 uur voor aanvang van de les vindt er geen restitutie plaats en wordt de les in rekening gebracht aan de ingeschreven deelnemer. Afmelden gaat altijd via de website van Mor Elmora of via de WixApp van Mor Elmora. Mondelinge/schriftelijke/telefonische berichten worden niet aangenomen of bevestigd. 

6.3. Actueel rooster

Het geldende lesrooster staat altijd op de website. House of Maan / Mor Elmora behoudt zich het recht om het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd.

6.3. Wel of geen les

House of Maan / Mor Elmora is het bijna hele jaar open met uitzondering van de officiële feestdagen. Tijdens schoolvakanties kan er een aangepast rooster zijn of een vakantie stop, dit wordt vooraf aangekondigd.

Lessen die uitvallen door toedoen van de docent kunnen altijd worden ingehaald. De leskaart wordt dan met de duur van de uitval verlengt. Bij maandkaarten wordt dit verrekend bij de eerst volgende maand of je houdt de les te goed. Kortom, ben jij als deelnemer i.b.v. een maandkaart/leskaart dan zal gekeken worden of de geldigheidsduur van het abonnement/maandkaart of de leskaart wordt verlengd met het aantal weken dat er geen les wordt gegeven

Indien de “vaste” docent vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden langdurig uitvalt zal House of Maan / Mor Elmora zal altijd eerst haar uiterste best doen om voor vervanging te zorgen, zonder dat House of Maan / Mor Elmora daartoe kan worden verplicht. Eén en ander verschaft de leerling geen recht op restitutie van het lesgeld.

Contact

+31 6 53 919 074

info@morelmora.com

©2020 by Mor Elmora.