top of page

Algemene voorwaarden Yogales Mor Elmora & House of Maan

Algemene voorwaarden yogales

 

1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1.Eigen risico

De deelnemer aan een les oefent op eigen risico. Je dient ten alle tijden de docent van te voren op de hoogte te stellen van eventuele blessures, fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of zwangerschap. Ook beperkingen die je zelf niet als relevant acht, dienen te worden doorgegeven voor je eigen veiligheid.

 

1.2. Risico

Bij House of Maan / Mor Elmora wordt alleen les gegeven door gekwalificeerde docenten. De kans op een blessure en/of letsel blijft wel altijd aanwezig bij de beoefening van een sport/bewegingsleer. Om deze redenen is House of Maan / Mor Elmora niet aansprakelijk voor opgelopen blessures en/of letsel. Luister daarom altijd naar e eigen lichaam, de docent kan niet voelen wat jij voelt.

 

1.3. Waardevolle spullen

House of Maan / Mor Elmora is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal van persoonlijke, materiële goederen. Er zijn geen kluisjes, dus laat waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis. Telefoons e.a. persoonlijke spullen zijn niet toegestaan in de yoga/meditatie-zaal.

 

2. Abonnementen/enkele les/proeflessen/lesblokken

2.1. Persoonsgebonden

Alle abonnementen/enkele les/proeflessen/lesblokken zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Op de website vindt je een overzicht van de tarieven.

 

2.2. Aanschaffing

Afsluiten en aanschaffen van een abonnement/les gaat via www.momoyoga/elmora.

Nieuwe deelnemers ontvangen per mail een toegangscode.

 

2.3. Inhalen van lessen.

House of Maan/Mor Elmora/docent kan niet verantwoordelijke worden gehouden een andere les aan te bieden wanneer een deelnemers door eigen toedoen/omstandigheden haar/zijn les af te nemen. (Inhaallessen worden alleen aangeboden wanneer de les niet afgenomen kan worden door toedoen van de docent.)

Gemiste lessen komen niet voor restitutie van het lesgeld in aanmerking. 

 

2.4. Deelname stop

House of Maan / Mor Elmora behoudt zich het recht een deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden. Ook kan zonder opgaaf van reden het abonnement of strippenkaart gedurende de termijn worden stopgezet. Dit met restitutie van de niet gevolgde lessen.

 

3. Betaling

De betaling gaat via www.momoyoga/elmora (automatische incasso).

Het abonnementsgeld wordt uiterlijk op de eerste dag van de betreffende maand geïncasseerd via automatische incasso.  Indien de betaling gestorneerd wordt, zullen (de extra) kosten; bankkosten plus administratiekosten aan de abonnementhouder doorberekend worden. Per stornering is dit €15,-

Bij uitblijven van de betaling kan House of Maan / Mor Elmora het verdere gebruik van het abonnement blokkeren. Met het aangaan/aanschaffen van een abonnement/les gaat koper/deelnemer akkoord met alle gestelde voorwaarden en (huis)regels zoals hier beschreven.

 

4. Abonnement, losse les, proeflessen, lesblokken

4.1. Inschrijving en kosten

Bij een maandabonnement gelden inschrijfkosten. Deze bedragen €30,- (activeren abonnement). Indien er reeds 2 proeflessen zijn afgenomen, wordt het inschrijfgeld in mindering gebracht en komen de inschrijfkosten dus te vervallen.

 

4.2. Maandabonnementen

Het abonnementsgeld berekend op 44 weken per jaar waarin er lessen worden aangeboden. Indien House of Maan niet voldoet aan dit aantal lessen op jaarbasis zal er een verrekening plaatsvinden naar haar abonnementhouders. Deze verrekening zal aan het einde van het jaar geschieden.

Alle maandabonnementen ga je aan voor tenminste 6 aaneengesloten maanden, deze zijn persoonlijk en daarom niet overdraagbaar. Het termijn van 6 maanden gaat in vanaf de eerste dag van de maand. Prijzen staan vermeld op de website: www.morelmora.com

Het maandabonnement kan alleen gebruikt worden voor de reguliere (groeps)yogalessen met een duur van 60 en/of 75 minuten.

De abonnementhouder neemt haar/zijn lessen af op een (vaste) dag en tijd welke vooraf overeengekomen is met de docent/aanbieder. Indien abonnee besluit de les niet te volgen om wat voor reden dan ook, komt de les te vervallen. Gemiste lessen komen niet in aanmerking voor restitutie.

Abonnementen kunnen niet in/omgewisseld worden voor cursussen/workshops/xl-lessen/events/retraites of andere activiteiten.

De kleine-maandkaart  wordt aangeschaft aan het begin van de maand en geeft recht op 4 lessen per maand verspreid over 1 yogales per week. Deze lessen zijn alleen op te nemen in één en dezelfde maand. Niet gebruikte lessen komen aan het eind van deze maand te vervallen. Wil je meer dan 4 lessen in de maand, koop dan een extra les, deze kost ca. 1/4-de van het klein-abonnement.

De grote-maandkaart wordt aangeschaft aan het begin van de maand en geeft recht op 8 lessen in de betreffende maand verspreid over 2 yogalessen per week. De yogalessen zijn alleen op te nemen in één en dezelfde maand. Indien je een keer verhinderd bent, kan je de yogales alleen in de betreffende maand inhalen/opnemen. Niet gebruikte yogalessen komen aan het eind van de maand te vervallen. Wil je meer dan 8 lessen in de maand, koop dan een extra les via Momoyoga.com

Het opzegtermijn van een abonnement is tenminste 1 maand, gerekend vanaf de eerste dag van de maand voor opzegging.

Opzeggen kan alleen schriftelijk via e-mail info@morelmora.com of info@houseofmaan.org (op werkdagen van ma - vrij van 08.00 - 18.00 ontvangen) en is pas geldig als je een bevestiging/reply hebt ontvangen. Opzeggingen anders dan via e-mail worden niet aangenomen.

Opzeggingen kunnen niet plaatsvinden als er sprake is van een betalingsachterstand, deze dienen eerst voldaan te zijn voordat de opzegging van kracht kan gaan. Neem daarbij het minimale contracttermijn van 6 maanden in acht.

Bij een betalingsachterstand wordt er een herinnering via de mail toegezonden en worden er € 10,- storneringskosten doorberekend.  Mocht er binnen 7 dagen na schrijven geen betaling hebben plaatsgevonden dan komen er 30,- euro aan administratiekosten bovenop de betalingsachterstand.

Met het afsluiten/aanschaffen van een abonnement/leskaart/losse les gaat koper/deelnemer akkoord met alle gestelde voorwaarden en (huis)regels zoals hier beschreven.

 

4.3. Losse les

Een enkele yogales volgen is alleen mogelijk voor abonnementhouders en is alleen mogelijk mits er ruimte is in de betreffende les. Reserveren gaat altijd via het online yogales-boekingssysteem.

 

4.4. Proeflessen

Je kunt éénmalig één of twee proeflessen volgen. Reserveren van de les doe je via de website van Mor Elmora.

 

4.5 Lesblok

Lesblokken worden aangeboden in blokken van een x-aantal lessen. Inschrijving geschiet altijd via e-mail. Definitieve deelname is pas bevestigd zodra de betaling ontvangen is. De rangschikking van toelating is gebaseerd op datum van betaalontvangst. Voorwaarden lesblokken sturen wij na aanmelding toe. Met jouw betaling stem je akkoord te zijn met de toegezonden voorwaarden.

 

5. Restitutie

Restitutie van lesgeld (abonnementen, losse lessen, proeflessen, lesblokken) is niet mogelijk. Alleen in geval van ernstige of langdurige ziekte van de leerling zelf, kan het abonnement stopgezet worden vanaf de eerstvolgende maand. Er wordt gerekend vanaf de datum van opzegging per mail. Omdat wij kosten maken voor automatisering en administratie, is restitutie voor het eind van de maand niet mogelijk.

 

6. Reserveren/afmelden voor een yogales & het lesrooster

6.1. Reservering

Reserveren gaat altijd via online boekingssysteem; zie website: www.momoyoga.com/elmora. Mondelinge/sms/telefonische -berichten worden niet aangenomen of bevestigd. Omdat wij een registratieprotocol voeren, reserveert iedereen via het boekingssysteem. Dit zorgt ervoor dat er tijdens de yogales altijd voldoende ruimte is voor de deelnemers.

 

6.2. Afmelden

Afmelden gaat altijd via boekingssysteem www.momoyoga.com/elmora. Door uzelf bijtijds aftemelden middels Momoyoga.com, geeft dit ruimte voor andere leden en extra les te consumeren. Gemiste/afgemelde lessen zijn voor eigenverantwoording en komen niet in aanmerking voor restitutie.

 

6.3. Lesrooster

Het geldende lesrooster vindt op de website en/of link van Momoyoga. House of Maan / Mor Elmora behoudt zich het recht om het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen, i.v.m. feestdagen of omstandigheden, worden voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd.

Indien het weer het toelaat vindt de les buiten, in het park,  plaats.

Tijdens de maanden juli & augustus, geldt een aangepast rooster.

 

6.3. Wel of geen yogales

House of Maan / Mor Elmora is het bijna hele jaar open met uitzondering van de officiële feestdagen. Tijdens (basis)schoolvakanties kan er een aangepast rooster zijn of een vakantie stop, dit wordt vooraf aangekondigd.

Lessen die uitvallen door toedoen van de docent/aanbieder kunnen i.o. worden ingehaald op een andere dag/ tijdstip.

Indien de “vaste” docent vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden langdurig uitvalt zal de aanbieder/docent  altijd eerst haar uiterste best doen om voor vervanging te zorgen, zonder dat deze daartoe kan worden verplicht. Eén en ander verschaft de leerling geen recht op restitutie van het lesgeld.

 

7. Minimale leeftijd en akkoord voorwaarden

Deelnemers moeten zijn tenminste 18 jaar op moment van deelname. Op moment van deelname is de deelnemer volledig op de hoogte van voorwaarden en huisregels en gaat hiermee akkoord op het moment van betaling en/of deelname. Bij onduidelijkheden heeft deelnemer zelf vooraf actie ondernomen om alles helder te hebben.

 

8. Huisregels House of Maan

Huisregels zijn er om iedereen een prettige ervaring te geven. Lees daarom de huisregels alsjeblieft door zodat je hier kennis van hebt genomen. Het is voor de docent of workshopleider niet fijn om hier voor, tijdens of na de les/workshop op terug te moeten komen. Mochten sommige “regels” niet duidelijk zijn kan de student/deelnemer dit aangeven. Andersom zal de docent/workshopleider dit ook aangeven.

Deelnemen aan de les:

Hier geven we een korte opsomming. de volledige versie van de huisregels vind je hier.

Kom op tijd! Bij aanvang les sluit de toegang, en blijft gesloten tot einde les.

Draag schone en makkelijk/prettig zittende kleding.

Verschijn okselfris in de juiste kleding

Gebruik geen parfum o.i.d.

Rookvrij, asbaklucht-vrij even als andere vieze geurtjes.

Deelnemen op eigen risico.

Meld fysieke/mentale bijzonderheden, klachten of blessures bij docent

Geen persoonlijke items in de zaal.

Toiletgebruik: als zit-toilet (geen squat-toilet of sta-toilet)

Digital detox time! Telefoon/smartwatch uitgeschakeld.

Respecteer de rust  van de yogaruimte.

Maak leen-matje schoon & ruim alle spullen op.

Geen eten & drinken in de zaal (m.u.v. water)

We weten dat het leven niet altijd een lolletje is, wel willen we je vragen al het levensdrama buiten de studio te laten en de rust, voor, tijdens en na de les, te respecteren. Deelnemers komen ook voor een stukje rust, drama en onrust draagt daar niet aan bij. Moet jou iets van het hart, of wil je iets delen? Maak dan een afspraak met de docent buiten de les om.

Aansprakelijkheid en eigenrisico:

House of Maan is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Aanwezigheid en deelname is op eigen risico, fysiek, mentaal, emotioneel en financieel. House of maan en/of docenten/organisator/medewerkers/vrijwilligers kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, beschadiging van persoonlijke eigendommen, letsel of ongevallen.

Naleven woordwaarden en (huis)regels:

House of Maan (en haar docenten) behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de (huis)regels en/of voorwaarden niet naleven de toegang tot House of Maan te ontzeggen en/of het Abonnement van de betreffende Student te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Les of Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde gelden.

bottom of page